Stichting Gitaar en Ensemble Muziek

De stichting is opgericht 20 mei 2020

De doelen van de Stichting zijn :

  • Het bevorderen van saamhorigheid van gitaristen en het met elkaar muziek maken.
  • Het bevorderen van samenspel van jeugd en volwassenen.
  • Het bevorderen van het leren van en met elkaar door het samen musiceren.

Op welke manier gaat de stichting deze doelen verwezenlijken?

  • Het jaarlijks organiseren van een Gitaardag voor de Jeugd, uit te breiden met een gitaardag voor volwassenen.
  • Het jaarlijks organiseren van een ensembledag voor alle leeftijden.
  • Het jaarlijks organiseren van één of meerdere muziekvakantieweken.
Omdat de stichting nog in een beginnende fase is, zullen nog niet alle activiteiten te realiseren zijn. We beginnen in ieder geval met een Gitaardag voor de Jeugd. De doelstellingen en de dagen die georganiseerd worden gaan opgenomen worden in een beleidsplan dat terug te vinden zal zijn op deze pagina als dit af is.

Het Bestuur bestaat uit :

Voorzitter :
Tanja Vermeeren
Voorzitter@StichtingGitaarEnEnsembleMuziek.nl
Secretaris :
Meredith Essed
Secretaris@StichtingGitaarEnEnsembleMuziek.nl
Penningmeester :
John Vermeeren
Penningmeester@StichtingGitaarEnEnsembleMuziek.nl

Gegevens

Postadres Sijsjeshaag 3 3993ae Houten
Rekening nr NL54 INGB 000 7029220
KvK-nummer 78088372
Belasting nummer 8612.60.284

Om naar de documenten van de stichting te gaan moet je inloggen.